تصادف زنجیره‌ای مرگبار در برزیل

۲۲ خودرو بر اثر وقوع مه گرفتگی شدید با یکدیگر برخورد کردند که باعث جان باختن چند نفر شد.