هفتاد دو دیو شامل چهار جلد به همراه کتاب مجربه دیونامه و پری نامه

برای دانلود و اطلاع بیشتر به ادرس زیر مراجعه کنید https://b2n.ir/858920 چهار جلد کتاب خطی هفتاد دو دیو به همراه کتاب بسیار مجرب دیونامه و پری نامه ( که شامل صدها طلسم و ادعیه عشق و محبت و شف بیماری و نیز طالع بینی وبخت گشایی -رزق و روزی و...صدها موارد دیگر هفتاد و دو دیو ، کتابی فوق العاده خواندنی است. کتابهای هفتاد دو دیو مجموعه ادعیه و طلسماتی است که بنابه روایات، زمانی که حضرت سلیمان (ع) به اذن خدا پادشاه آدمی و حیوانات و جن و انس می شود، برای رهایی از تمامی دسیسه ها، از هفتاد و دو دیو که هر کدام عامل یک کار (برای مثال یکی رزق و روزی، یکی دشمنی و دوری و یکی ملک و دارایی فراوان …) هستند راههایی را برای از بین بردن طلسمات آنها جویا می شود و ۷۲ دیو تمامی راهها را به حضرت سلیمان (ع) اعلام می کنند فهرست برخی از مطالب دراین کتابها روایات و طلسمات علوم غریبه از حضرت سلیمان طلسم جهت شفای بیمار محافظت از جن و انس اسم اعظم برای شفای بیمار حفاظت از شیطان کم شدن فرزند جهت باز شدن بخت دختران طلسمات جهت حامله شدن زن نازا جهت دفع جن زدگی طلسمات جهت انواع بیماریها جهت عاشق کردن کسی و ده ها مطلب دیگر فهرست مطالب کتاب دیو نامه و پری نامه: طالع ثور طالع جوزا طالع سرطان طالع اسد دیو طالع نسبله طالع عقرب طالع دلو طالع حوت فالنامه پریان درباب نصراتی دیگر، باب سیم نصراتی دیگر عزیمت نامه، در عزیمه باب چهارم جهود در عزیمت و در عزیمه جهت استمساک به حق برای بستن شهوت برای جلب محبت، هکذا برای جلب محبت، هکذا جلب محبت، برای شیرین کردن دوستی و ازدواج و هکذا برای جلب محبت، جهت عشق و محبت برای جلب محبت نسوان برای گشودن بخت دختران جهت رفع دردهای رماتیسمی جهت نیات مختلف اسرار آیات قرآن شریف برای گشودن بخت دختران جهت جلب کسی برای معالجه بیماری بهجت برای نوزاد و سلامتی آن دعای همراه داشتن برای کسب اعتبار نزد اشخاص جهت منع زنا جهت رفع زگیل جهت تشخیص مرض و بیماری کسی جهت معالجه و شفای لکنت زبان جهت رفع گرفتاری و سختی ها و مشکلات برای پیدا کردن خواستگار برای دختر، بخت گشایی جهت شفای بیمار و بیماران برای رفع عنان در مرد برای برآورده شدن حاجات مهم، برای رفع حاجات کلی و مهم جهت رفع ترس جهت تقویت حافظه و افزایش هوش و ذهن برای درمان و رفع درد کلیه برای رفع تنگدستی و ناتوانی جهت جلب محبت یار، جهت درمان جنون عشق و کسی که به شدت عاشق شده برای ابطال و باطل کردن سحر و جادو و طلسم، برای باطل کردن سحر کسی جهت محبوب القلوب بود و عزیز شدن نزد یاران و دوستان و مردم جهت یافتن و پیدا کردن دفینه، پیدا کردن گنج زیر خاکی ترکیب خاص برای باطل کردن طلسم و طلسمات و جادو جهت معالجه مفلوج – معالجه شخص فلج، برای انواع فلجها جهت محبت ترکیبی است عظیم حواله بر کسی انجام دادن برای احضار روح شخص و یا روح خود، احضار ارواح، احضار روح برای سلب عشق و محبت برای دشمنی انداختن بین کسی یا کسانی جهت احضار شخص غایب هکذا برای جلب مهر و محبت مرد و زن برای دور کردن شر و بدی برای زن و مردی که صاحب اولاد و فرزند نمی شوند جهت معجون برای نفاق و دشمنی و دوری کسی یا اشخاصی برای بستن زبان و دهان دیگران، هکذا برای بستن زبان بدگویان برای نجات از هر مشقت و سختی در زندگی یک درمان مهم معنوی برای دفع خونریزی ماهیانه زنان جهت تفریق و نفاق سلقیائیل هکذا برای بستن زبان بدگویان برای نجات از هر مشقت یک درمان مهم معنوی برای دفع خونریزی ماهیانه باطل کردن سحر و جادو و طلسم جهت تفریق و نفاق سحر اعظم برای بستن زبان هفتاد و دو تن برای همسرانی که دیر به منزل آیند برای باز کردن بخت بسته دختران و پسران برای یافتن شخص غایب برای دفع و نابودی دشمن، جهت قهر دشمنان برای رفع سردرد و تب تقریق بین دو نفر برای باطل کردن افسون و طلسم، افسون صابون برای قوی شدن اشخاص ضعیف برای فهمیدن بهبودی بیمار برای دانستن اینکه شخصی افسون شده یا نه فرستادن دشمنان از محلی به محل دیگر قهریه اسمالری کتاب اسرار خواص، اسماء بسته برای رفع پینه و قارچ و خال و زگیل جهت طلاق گرفتن مرد یا زن برای خواب دیدن برای صاحب اولاد شدن، جهت تولد اولاد پسر، جهت رفع سختی زایمان برای رفع دندان درد، هگزا برای رفع دندان درد برای رفع درد چشم راست و چشم چپ هکذا برای صاحب اولاد صالح و نیک شدن برای درمان رفع آسم جهت بستن زبان زن برای ایجاد محبت بین زنی که شوهرش را دوست نداشته باشد برای آشتی و صلح بین زن و مرد برای نفاق افکنی بین مردم و جمع برای درمان و رفع ورم سینه برای فرزندار شدن زن نازا، جهت پسر شدن نوزاد متولد شده برای رفع دفع منع برای بدام انداختن فراری برای برگرداندن شخص برای جلوگیری از تلفات دام، برای درمان بیماری…