برزیل

سلارون زیباترین راه‌پله در دنیا و یکی از مهم‌ترین مقاصد دیدنی شهر ریو به حساب میاد این اثر هنریه رنگارنگ در محله‌ی تماشایی «لاپا» واقع شده طراحی این پله‌ها را جهانگرد، نقاش و سفالگر اهل کشور شیلی، یعنی سلارون انجام داده... https://gerdgard.com/