چگونه در رقابت های کسب و کار پیروز شویم؟

در این فیلم با شما راجع به موارد زیر صحبت می کنم: -چطوری کسب و کارتان را موفق کنید؟ -چگونه مشتری هایتان را حفظ کنید؟ -اگر مشتری دارید،به انها محصول بیشتری بفروشید. برای اموزش های بیشتر به سایت modiretejarat.com مراجعه کنید