درخواست همسر شهید فخری زاده از وزیر دفاع

توضیحات امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح درباره دیدار با خانواده شهید محسن فخری زاده را ببینید.