آموزش نرم افزار سالیدورک- solidworks-پیشرفته-فیلم طراحی ماشین

آموزش تکنیک های حرفه ای طراحی ماشین در نرم افزار سالیدورک مزیت اصلی Solidworks در طراحی ماشین کار با تصاویر فوق العاده آن میباشد که در سایت زیر آورده شده است Solid2012.com