معرفی اسلب های خاص و پیشنهادی _ بازرگانی شریعتی

معرفی اسلب های خاص و پیشنهادی

طرح لاوا دارای طرحی منحصر به فرد است و دارای رگه هایی با رنگ طلایی نارنجی است.
این طرح برگرفته از مواد مذاب آتشفشانی است.

فانتزی طرح های مدرن و خاصی هستند که به منظور القای حس آرامش استفاده میشوند.و در ۶ طرح رندوم ۳ لعاب مات ,شوگر مات و پولیش تولید میشود.