دیدگاه روانشناسی به خودارضایی در دوران تاهل

دکتر مهرابی متخصص سلامت جنسی و مدرس دانشگاه لیون فرانسه به بررسی نکاتی درباره خودارضایی در دوران تاهل میپردازند و این موضوع را از منظر روانشناسی و تخصصی بررسی می کنند.
ادامه کلیپ های این پکیج آموزشی در سایت موسسه پدیده حمایت موجود میباشد. kolbeyehemayat.ir