فلزیاب اورجینال

فلزیاب با مارک تجاری یا فلزیاب تجاری که برند معروفی هم دارا باشد باید اصول کار دقیق در تفکیک طلا یا انواع فلزات را دارا باشد و در صورتیکه توان تفکیک داشته باشد باید توان تفکیک طلا در عمق زیاد را نیز داشته باشد و این اصول یک فلزیاب با قدرت زیاد برای انجام عملیات حساس میباشد.

کار یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی میتواند توان آن فلزیاب یا رادار زمینی دستی را مشخص نماید و فلزیاب اصل یا فلزیاب اورجینال آن فلزیاب یا رادار زمینی دستی است که تولید کننده آن مشخص باشد و نوع طراحی مدار و ظاهر آن و نوع کار آن فلزیاب یا رادار زمینی دستی انحصاری متعلق به همان تولید کننده باشد و هر فلزیاب یا هر محصول دیگر که کارخانه یا مجموعه تولیدی صنعتی یا سازنده آن مشخص باشد یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی اصل و اورجینال است و اصل کار فلزیاب پیشرفته در آن است که بتواند انواع فلزات بخصوص طلا را مجزا در عمق زمین تفکیک نماید

کار فلزیاب در تفکیک طلا در سطح و عمق زیر خاک مهم میباشد نه اورجینال بودن یا ساخت کدام کشور بودن فلزیاب.