جنجالی: جدیدترین ناگفته های سحر تبر

چه کسانی "سحر تبر" را برای معروف شدن، حتی به خودکشی تشویق میکردند️
ناگفته‌های تبر از یک پروژه پیچیده اینستاگرامی علیه جوانان مملکت
شبکه‌های اجتماعی قطعاً برای گسترش ارتباطات و حتی گسترش فضای تجاری، یک فرصتند اما آیا برای استفاده از این فرصت، فرهنگ‌سازی شده است؟ برای نجات جوانانمان از مخاطرات شبکه‌های اجتماعی، تلاش جمعی لازم است.