(آشنایی با لمپس) شبیه سازی نانوسیال حاوی نانولوله کربنی و آب با پتانسیل ترکیبی Hybrid به کمک لمپس LAMMPS| دانلود رایگان انواع فایل

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/FsU6i)