ترمیم ترک دیوار با ملات پلیمری دو جزئی

به‌دلیل وجود مشکلات اجتناب ناپذیر به هنگام اجرا بخصوص در سازه‌های بتنی همواره نیاز به ترمیم و مقاوم سازی آن‌ها احساس می‌شود. امروزه ترمیم و تقویت بتن و سازه های بتنی از فنون حساس و موردنیاز در پروژه های عمرانی بوده که نیاز به دانش ویژه و تجربه مرتبط دارد


روش های متفاوتی برای ترمیم و مقاوم سازی ترک دیوار وجود دارد که میتوان به استفاده از کامپوزیت FRP تزریق رزین اعمال ملات ترمیمی و .. اشاره کرد.