نحوه ی اجرای چاه ارت در ساختمان

میدانیم که سیستم ارتینگ تاثیر بسیار بالایی بر امنیت ساختمان ها دارد فلذا، آشنایی با نکات اصولی در مورد چاه ارت و قوانین آن برای تکنسین های برق و کاروزان بسیار ضروری است.
جهت آشنایی با چگونگی نحوه ی اجرای اصولی سیستم ارتینگ در ساختمان، در این ویدیو با ما همراه باشید.
سایت: https://vpon.ir/
تماس با ما : 02191013700