گل های مقاوم برای کسانی که وقت ندارند!

معرفی گل های مقاوم ، با دوام ترین و مقاوم ترین گلها در برابر سایه ، گرما ، کم آبی و ... برای کاشتن و نگهداری در باغچه در مجله گلپینو و آموزش بهترین ...
اطلاعات بیشتر در زمینه شناخت گل و گیاهان در مجله گلپینو
https://golpino.com/mag/