برنامه زنده پایش پلاس : سید حمیدرضا عظیمی و پرسش پاسخ بازاریابی اینترنتی

سید حمیدرضا عظیمی مشاور دیجیتال مارکتینگ در برنامه زنده تلویزیونی پایش پلاس به سوالاتا کاربران پیرامون بازاریابی اینترنتی پاسخ می دهد.
برای ارتباط بیشتر با سید حمیدرضا عظیمی از سایت ایشان http://hamidazimi.ir و شماره تلفن دفتر ایشان 02122968244 استفاده فرمایید.
دیجیتال مارکتینگ
بازاریابی اینترنتی
دکتر سید حمیدرضا عظیمی
مشاور بازاریابی اینترنتی
مارکتینگ اینترنتی