سید حمیدرضا عظیمی از آینده بازار بورس می گوید

سید حمیدرضا عظیمی مشاور مدیریت، از وضعیت بازار سهام در روزهای پایانی شهریور و پیش بینی از وضعیت بازار در نیمه دوم سال 99 می گوید.
http://myindustry.ir