گیاهان آپارتمانی راحت و زیبا

همه میدونیم وجود یک گلدان با برگهای سبز، هم حال روحمون رو بهتر میکنه و هم رنگ سبزش متعادل کننده تم رنگی محیط خونه یا محل کارمونه.
در این ویدئو با چند گیاه آپارتمانی که نگهداری ساده ای دارند، آشنا میشیم.