علف کش فوق العاده قوی برای استفاده در مزارع سیب زمینی و نیشکر

پاراکوات یک علف کش غیر انتخابی و تماسی است که می تواند علف های هرز یکساله را در مزارع نیشکر و سیب زمینی به طور کامل ریشه کن کند. برای خرید این علف کش خارجی می توانید با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com، ارسال سموم به سراسر کشور به صورت رایگان.