آبنمای شیشه ای در شاندیز www.Abonoor.ir

آبنمای شیشه ای یکی از آبنماهای بدون صدا و دلنشین میباشد
در این آبنما آب بر روی شیشه میلغزد و همراه با نورپردازی جلوه ویژه ای به محیط پیرامون خود میدهد.
جهت مشاهده عکس ها و فیلم های پروژه به سایت ما www.Abonoor.ir مراجعه نمایید.