برزیل سرزمین شن های طلایی

برزیل بهشت جاذبه ها برای تمامی سلایق است. برزیل کشوری ست شاد و سرزنده، با فرهنگهای متفاوت و ملیت های متفاوت و زبان مردم آن پرتغالی ست. خیلی ها برزیل را به فوتبال آن می شناسند. برزیل مردم بسیار شادی دارد که به بهانه های مختلف به رقص و پایکوبی می پردازند و جشن می گیرند. بزرگترین جشن دنیا #کارنوال ریو است. پس یکی از بهترین زمان های #سفر به برزیل زمان کارنوال است. اینجا کلیک کنید==>> www.hiholiday.ir