نقطه کور رانندگان ماشین سنگین | بارسی

♦️بسیاری فکر می کنند راننده ماشین های بزرگ ???? بخاطر ارتفاعی که دارند، بخوبی ???? ماشین های اطراف را می بینند
اما ماشین های بزرگ چند نقطه کور دارند☠️☠️
رانندگان محترم لطفا برامون کامنت بذارید
و ما رو با این نقاط کور آشنا کنید????
⭕بهترین ها در ذهن می ماند (بارسی سامانه هوشمند حمل ???? بار)


◀️ پیج ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید ⬇️
???? : instagram @bar30co
???? : t.me/bar30co
☎️ : 0513158
???? : 20003158
???? :Bar30.co