بررسی اظهارات متناقض مقامات آمریکا درباره آزمایشگاه بیولوژیکی در اوکراین

روسیه با تکیه اسناد و تصاویر مدارکی دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده در اوکراین آزمایشگاه بیولوژیک دارد اما آمریکا این موضوع را تکذیب کرده و هیچ مدرکی هم ارائه نداده است. به ادعای نماینده آمریکا تنها هدف درخواست روسیه برای برگزاری نشست شورای امنیت انتشار اطلاعات اشتباه درباره واشنگتن بوده است.آمریکا طبق تعهداتی که در کنوانسیون تسلیحات شیمیایی و کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی دارد نباید هیچ نوع از این تسلیحات مرگبار را توسعه دهد.
ایالات متحده 336 آزمایشگاه بیولوژیکی در سراسر جهان در اختیار دارد. تفاوتی نمی‌کند که این آزمایشگاه‌ها مثل «فورت دتریک» در داخل آمریکا باشند یا در کشورهای دیگری مثل اوکراین، قزاقستان و غیره. مهم این است که اخبار فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه ایالات متحده در تحقیقات تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی دست دارد.
جامعه جهانی همواره درباره این مساله تردید داشته و آمریکا هم به آن اعتنایی نشان نداده و سوالات جامعه جهانی در این خصوص را «انتشار اطلاعات اشتباه» توصیف کرده است.