لوله بازکنی و تخلیه چاه با دستگاه مخصوص - خانه پاک

لوله بازکنی و تخلیه چاه توسط شرکت های خدمات فنی انجام می شود. خانه پاک نیز یکی از شرکت های خدمات فنی فاضلاب در تهران می باشد که خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه خود را به صورت شبانه روزی به مشتریان ارائه می دهد. در این ویدیو برخی از پروژه ها را مشاهده می کنید.