فلزیاب تصویری لکه رنگ گنج طلا

فلزیاب تصویری لکه رنگ گنج طلا
فلزیاب تصویری لکه رنگ گنج طلا را در صورت میتواند آشکار نماید که ان فلزیاب تصویری بتواند طلا یا انواع فلزات را تفکیک نماید و از انجا که طلا غیر مغناطیس است و دارای شرایط ایجاد انرژی در میدان مغناطیس نمی باشد مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری نمی توان لکه رنگ گنج طلا بصورت مجزا اشکار نماید و در تشخیص گنج طلا با خطا روبرو میگردد یا در اصل اصلاً نمی تواند گنج طلا را تشخیص داده و مشخص نماید و مگنومتر تصویری که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد در اصل نمی تواند کار فلزیاب تصویری را به انجام برساند.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34