دستگاه شستشوی مقره های برق آب پاک سازان

این دستگاه برای شستشوی مقره های برق استفاده می شود. مقره های برق وقتی دچار آلودگی بشوند کارایی خود را از دست می دهند و انتقال برق را با اختلال انجام می دهند. دستگاه مقره شوی یا همان ماشین مقر شوی آب را به وسیله پمپ فشار قوی بر روی مقره های برق ریخته و به واسطه آن آلودگی را از سطح مقره های برق پاک می کند
https://shop.abpaksazan.com/portfolio/insulator/