کاهش دما در نوار شمالی کشور

کاهش دما در نوار شمالی کشور از سه‌شنبه (۱۶ فروردین)