زاکانی در مناظره سوم انتخابات، به دهک‌های کم‌درآمد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود

زاکانی در مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری 1400