ویزای Tier 1 انگلستان یا ویزای طلایی پرتغال

انگلستان یکی از بهترین کشورها برای زندگی و انجام کسب و کار است. به همین ترتیب، این کشور یکی از مقاصد اصلی برای مهاجران کشورهای آسیایی و خاورمیانه می باشد. از سال 2012 شهروندان غیر اروپایی می توانند برای ویزایی مشابه با ویزای Tier 1 انگستان (برنامه اقامت سرمایه گذاری انگلستان) در پرتغال اقدام نمایند، اسم این اقامت، ویزای طلایی پرتغال یا اقامت سرمایه گذاری پرتغال است. ویزای طلایی پرتغال همانند ویزای Tier 1 انگلستان برای افرادی است که می توانند نوع خاصی از سرمایه گذاری را در پرتغال انجام دهند. هر دو این طرح ها به سرمایه گذاران غیر اروپایی این امکان را می دهند که برای اخذ پاسپورت این کشورها اقدام کنند.
https://bitly.com/