روحانی: از وزیر ارتباطات می‌خواهم به هیچ مسئولی در تاسوعا و عاشورا مرخصی ندهد

دستور روحانی به وزیر ارتباطات برای لغو مرخصی مدیران مرتبط با پشتیبانی شبکه های اینترنتی و فضای مجازی در ایام محرم
پهنای باند و امکان ارتباطی در ماه محرم باید در سراسر کشور به بهترین وجه در اختیار مردم باشد.