یاد مرگ ؛ راهی برای درمان تکبر

یاد مرگ ؛ راهی برای درمان تکبر

#حجت_الاسلام_سعیدیسمت خدا » شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۳:۳۰ ؛ شبکه سه سیما
سایت سمت خدا »
http://samtekhoda.tv3.ir/

کانال سمت خدا در سروش »
https://sapp.ir/samtekhoda3

****