آموزش روش ریشه زایی گیاهان در آب

در این فیلم نحوه ریشه زایی گیاهان در آب آموزش داده می شود. مجموعه گل و گیاه ظرافت ارائه دهنده انواع نهاده‌های کشاورزی مانند انواع بذرها، کودها، سموم، محصولات، خدمات و آموزش‌های کشاورزی می‌باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://zerafat.com مراجعه فرمایید.