زندگی حسن روحانی چجوریه؟

???? افشاگری نماینده مجلس درباره زندگی اشرافی روحانی!

???? #ردپا

✅ اشرافی‌گری در بین مسئولین لیبرال ریشه دوانده؛ این کجاش تفکر انقلابی هست؟ اینهایی که دنبال تشک لایکو و استخر و شام ... هستند، کی فرصت میکنند به کارهای مملکت برسند؟ مرد میدانم آرزوست.