نحوه نصب و خارج کردن بلبرینگ از روی شفت

برای نصب بلبرینگ ها بر روی شفت استفاده از مشعل دیگر کاربردی نیست چون در این صورت دیگر کنترولی بر روی دمای مجاز نداریم و همه قسمت های بلبرینگ هم به صورت یکنواخت گرم نمیشوند .در این اموزش یکی از آخرین راه حلهای فرسا برای درآوردن بلبرینگهای غلتکی زاویه‌دار-به خصوص وقتی به عناصر دیگر از جمله پینیونها یا شفتها متصل هستند رو خواهید دید.
کانال بلبرینگ تاپ رول را دنبال کنید و اموزش های رایگان دریافت کنید .