تفاوت کمپرسور معمولی و اینورتر یخچال

کمپرسور معمولی یخچال و کمپرسور اینورتر یخچال فریزر دو قطعه ی بسیار کاربردی هستند که هر یک در نسل های متفاوتی از یخچال ها استفاده می شوند.