????راهکارهای اساتید طب ایرانی اسلامی ????برای کاهش عوارض واکسن کرونا

????لطفا جهت احتیاط با مشورت اطبا به نسخه ها عمل کنید
هر چند سعی بر عمومی بودن نسخه ها بوده است.

برای علاقه مندان به دیدن فیلم های کامل اساتید لینک بعضی فیلم ها گذاشته شده است.

✅هایلایت سم زدایی در پیج استاد بابایی
yun.ir/4g0hza
✅پیج استاد طالقانی در زمینه سم زدایی کار کرده اند
yun.ir/snqny1
✅کلیپ کامل روش کاهش عوارض واکسن توسط استاد طالقانی
yun.ir/ub2x1g
✅پیج استاد بااوسی
yun.ir/fte7oe
✅کلیپ کاهش عوارض واکسن استاد با اوسی
yun.ir/xoi715
✅کلیپ استفاده از انغوزه و داروی جامع امام رضا علیه السلام برای سم زدایی از بدن در روزهای قبل و بعد واکسن کرونا:
yun.ir/0txjv1
✅پیج استاد محمد عبدالله پور برای مشاوره در زمینه سم زدایی:
yun.ir/zj5uoe
✅غیرفعال کردن پروتئین اسپایک موجود در واکسن کرونا با سیاه دانه در تحقیق دانشمندان استرالیایی:
yun.ir/5f1jh6
✅تجزیه اکسید گرافئین موجود در واکسن کرونا با ترب کوهی در یک یافته علمی:
yun.ir/enorx1
✅کاهش عوارض واکسن دکتر زندری بتا
yun.ir/je09vc
✅لیست برخی اطبای کشور
yun.ir/s05mg6

لطفا برای عزیزانتان بفرستید????