خط تولید کورین در سطح های دستی تا اتوماتیک

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
خط تولید کورین در سطح های دستی تا اتوماتیک
صفحه های کورین را می توان در مکان های متعددی از جمله آشپزخانه،روشویی،مکان های اداری و تجاری،آزمایشگاه و بیمارستان ها استفاده نمود.
مشاوره فنی و تخصصی رایگان
قیمت مناسب