سالاد مرغ و جوانه با سس بادام زمینی

سالاد مرغ و جوانه با سس بادام زمینی