کلیپ تبریک تولد برای متولدین 8 آبان

چه کسی می گوید که غم آلوده وسرداست پاییز
یاکه یادآور درداست پاییز
دل من میداند که درختان بلندعاشق پاییزند
من واین جنگل نارنجی برگ
زاده ی آبــــــــــان همین پاییزیم
عاشق خنده پاییز به میلاد تنم
و چه زیباست که در این پاییز گل زیبای بهارت روید.
خیلی خوش شانسم که همسری مث تو متولد آبان دارم
آرزو می کنم روز تولدت در آبان ماه هم مثل خودت خاص باشه و همه آرزوهات بر آورده بشه