سوله فروشگاهی - 22220266-021

سوله فروشگاهی از جمله کاربری هایی است که در سطح شهر و به وفور ساخته می شوند.
زیرا فروشگاه ها وظیفه تامین اقلام مورد نیاز روزمره مارا بر عهده دارند.
بانک سوله ایران - 22220266-021