4اشتباه سنگین که تو باشگاه انجام دادم و تو دیگه انجام نده...!

روی اصول که پیش بری هم وقتت و هم پولت هدر نمیره
از این اشتباهات درس بگیر و انجامشون نده
یه سر به پیچ اینستاگرام حتما بزن که کلی از این ویدیو ها و نکته هایی کاربردی داره که فکرشم نمیکنی
www.instagram.com/mohammadshahedi__
امیدوارم مفید بوده باشه