توهین و افترا

توهین و افترا
ما در این مقاله قرار است که به تعریف توهین و افترا بپردازیم. توهین به این معنا است که شما از الفاظ رکیک استفاده کنید و افترا نیز به این معنی است که جرمی را به کسی نسبت بدهید بنابر این اگر شما فردی را سارق، قاتل و ..‌ بنامید به آن فرد افترا زده اید. تحقق توهین و افترا در فضای مجازی نیز امکان پذیر است. راه های اثبات توهین و افترا می تواند آوردن شاهد و از طریق اسکرین شات نیز باشد. لازم به ذکر است که این جرائم حبس ندارند و فقط جزای نقدی دارند و فرد مورد نظر باید از دو تا هشت میلیون را پرداخت کند.
منبع: https://hamyanedalat.com/insult-and-defamation/