ساخت اسکلت فلزی

شرکت بین المللی تکوین پایه فولاد ایرانیان (تپکو)
از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در حوزه ساخت ، مونتاژ ، نصب اسکلت و سازه های فلزی با روش پیچ مهره ای و جوشی آغاز نمود.
https://tepcoo.com/
تلفن:
۰۲۱-۵۶۳۹۰۸۷۲

فکس:
۰۲۱-۵۶۳۹۰۸۷۳

همراه:
۰۹۱۲-۱۲۸۱۳۴۳