شیوه مدیریت کلاس نیو مث قسمت اول

مجری و مشاوره تبلیغاتی استودیو اکسیژن 09913906941
شیوه مدیریت کلاس قسمت اول
مجموعه نیو مث
با سخنرانی استاد محمد حافظی نژاد