آتش‌ سوزی در جنگل‌ های «شش ‌دار» ایلام

آتش ‌سوزی در جنگل‌ های «شش‌دار» ایلام از صبح امروز یک‌ شنبه آغاز گردیده است.