پدل برد پویانیز مدل توریست ویند ساپ “۶’۱۰ / 09123458916

مناسب برای پدل بردینگ انفرادی و خانوادگی(دو یا سه نفر)
????مناسب برای ویندسرفینگ
????مناسب برای موجسواری و سرف پدل
????مناسب برای یوگا و آکرو یوگا
????کمترین اصطکاک با آب
????مناسب برای آب های خروشان، سواحل و بسترهای صخره ایی
????مقاوم و بادوام
????دارای جایگاه کشی نگه دارنده لوازم همراه

????به همراه کیف حمل کوله پشتی، جایگاه اتصال بادبان ویندسرف، پارو ۳ تکه آلومینیومی با قابلیت تنظیم ارتفاع، لیش فنری، پمپ توربو و کیت تعمیرات