دوره آموزشی حرفه ای برق ساختمان با مدرک - پایتخت فناوری

اگر به دنبال یک دوره برق ساختمان هستید وارد پایتخت فناوری شوید. این دوره با مدرک فنی و ویژه بازار کار ارائه می شود.
مشاهده دوره: https://paytakhtfanavari.com/courses/electrical-building-training/