دریای چشمانت _ گویا مغول بگذشته از اینجا ، شهری پس از تاراج را مانم ...

#دریای_چشمانت
*
#دکلمه_کامل_چارپاره_دریای_چشمانت
*
شعر و صدا :
#قاسم_ساروی
*

#دکلمه ، #عاشقانه ، #عارفانه ، #تنهایی ، #خاطرات ، #انتظار ، #دریا ، #دلتنگی ، #شاعرانه ، #غزل ، #چارپاره ، #شعر_نو ، #شعر_امروز ، #شعر_کلاسیک ، #مازندران ، #ساری

*
#حمایت_از_کودکان_سرطانی
#موسسه_محک
@mahakcharity