فیلم آموزش قرآن اول ابتدایی|استاد اجازه

فیلم آموزش قرآن اول ابتدایی:جلسه اول بخش نهم
در این جلسه که جلسه اول بخش نهم فیلم آموزش قرآن کلاس اول ابتدایی میباشد از پایه آموزش کتاب درسی رو به شما به صورت ویدیویی در استاد اجازه یاد خواهیم داد
برای دسترسی کامل به محتوای دوره میتونید به لینک https://ostadejazeh.com/aval-dabestan/ مراجعه کنید
وب سایت استاد اجازه
www.ostadejazeh.com