کتاب صوتی معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس The Disciplined Trader Mark Douglas

The Disciplined Trader -Mark Douglas
کتاب صوتی معامله گر منضبط - مارگ داگلاس
نیما یاری

سایت ما:
www.cmpro.ir
elearn.cmpro.ir
اینستاگرام ما:
cmpro.ir

با عضویت در سایت و اشتراک در تحلیل-خبرها، به صورت خودکار از طریق ایمیل، آخرین ها را در لحظه انتشار دریافت نمایید.
از انتخاب شما برای برگزیدن CMPRO به عنوان همراه تجاری در گوشی خود، از شما سپاسگزاریم.