نمونه کار و demoreel مهیار اردکانی ورژن 2019

نمونه کار و portfolio مهیار اردکانی ورژن 2019
CG Dirrctor ، فیلم، انیمیشن، موشن گرافیک، جلوه های ویژه، کامپوزیت، تصحیح رنگ